1993г. Регистрация в Софийски градски съд на Рафа ЕООД.


1995г. Регистрация на първия автомобил за международен транспорт.


2001г. Изграждане на собствен паркинг в гр. Костинброд.


2007г. Откриване на собствена база за търговията със строителни материали.
Изграждане на склад за собствени нужди


2008г. Откриване на собствен офис.

2012г. Дейността на компанията се разделя и регистрираме Рафа БГ ЕООД с основен предмет на дейност международен транспорт и спедиция.